0352246689
Số 65, tân chánh hiệp 24, quận 12, TPHCM


Giờ làm việc: Chưa cập nhật
Địa chỉ: Số 65, tân chánh hiệp 24, quận 12, TPHCM

Giới thiệu

Điện thoại 0352246689
Địa chỉ: Số 65, tân chánh hiệp 24, quận 12, TPHCM
Liên kết mạng xã hội